فضل الله قاسمی کلی
سمت: مدیر حراست
ایمیل: f.ghasemi@riaam.ac.ir
تلفن: 04137412222 داخلی 220