مدیریت امور پژوهشی

ندا یزدان خواه
سمت: کارشناس پژوهش
ایمیل: computer@riaam.ac.ir
تلفن: 04137412222 داخلی 222