تاریخ : دوشنبه 17 آبان 1400
کد 14

حضور عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک در جمع 2 درصد دانشمندان برتر جهان

طبق آخرین ارزیابی انجام شده در دانشگاه استنفورد که براساس داده های پایگاه استنادی اسکوپوس موسسه الزویر صورت گرفته است، فهرست 2 درصد دانشمندان برتر دنیا منتشر شد.
طبق آخرین ارزیابی انجام­ شده در دانشگاه استنفورد که براساس داده­ های پایگاه استنادی اسکوپوس موسسه الزویر صورت گرفته است، فهرست 2 درصد دانشمندان برتر دنیا منتشر شد.  در فهرست اسامی آقای دکتر هومان مرادپور از اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه در زمره این افراد هستند.
 
اخبار