رتبه مرکز (ISC)
رتبه مرکز در RANKING WEB
رتبه مرکز

انتخاب ویژه نامه برتر مجله AHEP با سردبیری آقای دکتر هومان مرادپور

1400/06/03

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه

1400/04/21

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

1399/11/25

پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه در سال 1399

1399/09/26
1399/09/12

  آخرین اطلاعیه ها و رویدادها

  انتخاب ویژه نامه برتر مجله AHEP با سردبیری آقای دکتر هومان مرادپور

  1400/06/03

  ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه

  1400/04/21

  دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

  1399/11/25

  پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه در سال 1399

  1399/09/26

  حضور پژوهشگران مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه در بین 2 درصد دانشمندان برتر دنیا

  1399/09/12

  نتایج رتبه بندی 1398-1397 دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ایران توسط پایگاه استنادی جهان اسلام ...

  1399/06/03