مرکز نجوم و اختر فیزیک مراغه - زانیار ابراهیمی

نام استاد زانیار ابراهیمی
گروه آموزشی گروه نجوم و اخترفیزیک نظری و تجربی
واحد سازمانی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک
درجه علمی استادیار
دروس تدریسی ...
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی فیزیک - نجوم و اخترفیزیک
محل تحصیل
تاریخ تولد
خط داخلی 241
تلفن 04137412222
فاکس
موبایل
تاریخ بروزرسانی 1400/09/07
صفحه اصلی http://riaam.maragheh.ac.ir/Staff/ZEbrahimi
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی


 
 
  Field of Study Location Start/End Date
BSc in Physics Solid State Physics University of Urmia, Iran September 2000, February 2005
MSc in Physics
Astronomy & Astrophysics
University of Kurdistan, Iran
September 2006, March 2009
PhD in Physics
Astronomy & Astrophysics
University of Kurdistan, Iran September 2012, September 2017

سوابق تدریس


فیزیک خورشید
الکترودینامیک
کیهان شناسی
روشهای پیشرفته ی محاسبات عددی و شبیه سازی در فیزیک
فیزیک عمومی
فیزیک پایه

زمینه های پژوهشی


تصویر تاج خورشید در طول موج 171 آنگستروم
لرزه نگاری اتمسفر خورشید
میدان مغناطیسی در اتمسفر خورشید
امواج مغناطوهیدرودینامیک در تاج خورشید

خلاصه مقالات


 1. Karami K., and Ebrahimi Z., Phase-Mixing and Dissipation of Standing Shear Alfven Waves, Publications of Astronomical Society of Australia (PASA), 2009, 26, 448.
 2. Karami K., Amiri S., Bahari K., and Ebrahimi Z., Resonantly damped oscillations of elliptically shaped stratified emerging coronal loops, Ap&SS, 2013, 347, 29.
 3. Ebrahimi Z., and Karami K., Resonant absorption of kink magnetohydrodynamic waves by a magnetic twist in coronal loops, MNRAS, 2016, 462, 1002.
 4. Ebrahimi Z., Karami K., & Soler R., The Effect of a Twisted Magnetic Field on the Phase Mixing of the Kink Magnetohydrodynamic Waves in Coronal Loops, 2017, ApJ, 845, 86.
 5. Ebrahimi Z., Bahari K., Resonant absorption of kink oscillations in coronal flux tubes with continuous magnetic twist, MNRAS, 2019, 490, 1644.
 6. Ebrahimi Z., Soler R., & Karami K., Phase Mixing of Kink MHD Waves in the Solar Corona: Viscous Dissipation and Heating, ApJ, 2020, 893, 157.
 7. Karami, K. and Ebrahimi, Z., Damping of Standing Shear Alfven waves by the Phase Mixing, 2009, Proc. 13’th Meeting on Research in Astronomy (Zanjan: IASBS), 243.
 8. Ebrahimi Z., & Karami K., Resonant absorption of kink MHD waves by magnetic twist in coronal loops, 2015, Proc. 8’th National Meeting in Astronomy and Astrophysics (Tehran: Amir Kabir University), 79.
 9. Ebrahimi Z., & Karami K., Resonant absorption of kink MHD waves by magnetic twist in coronal loops, 2016, Proc. 19’th Meeting on Research in Astronomy (Zanjan: IASBS), 15.
 10. Ebrahimi Z., Karami K., & Soler R., The effect of twisted magnetic field on the phase mixing of the kink magnetohydrodynamic waves in coronal loops, 2017, Proc. 20’th Meeting on Research in Astronomy (Zanjan: IASBS), 59.
 11.  Ebrahimi Z., Bahari K., Resonant absorption of kink magnetohydrodynamic waves in solar coronal flux tubes with a continuous and twisted magnetic field, 2019, Proc. 22’th Meeting on Research in Astronomy (Zanjan: IASBS).
 12. Bahari K., & Ebrahimi Z., The Nature of Kink MHD Waves in the Solar Corona: Magnetic Twist and Phase Mixing, 2020, MNRAS, (accepted 2020, July, 3) In Press.
 13. Ebrahimi Z., Karami K., & Soler R., The effect of viscosity on the kink magnetohydrodynamic waves in coronal flux tubes, 2020, Oral Presentation, Proc. 13’th National Meeting in Astronomy and Astrophysics (University of Kurdistan, Sanandaj), 65-68.
 14. Bahari K., & Ebrahimi Z., The Nature of Kink MHD Waves in the Solar Corona: Magnetic Twist and Phase Mixing, 2020, MNRAS, 497, 1135.

کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


عضو حرفه ای انجمن نجوم ایران (ASI)

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


الکترودینامیک
کیهان شناسی
موضوعات ویژه

سوابق اجرایی


علایق


کارگاه ها


آموزش


سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


همکاری با تحریریه مجلات علمی