تاریخ : شنبه 25 بهمن 1399
کد 9

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای علی طالبی با عنوان بررسی ناپایداریهای امواج راسبی در دیسکهای پیش سیاره ای
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای علی طالبی با عنوان بررسی ناپایداریهای امواج راسبی در دیسکهای پیش سیاره ای به راهنمایی آقای دکتر محمود قلی پور و  داوری آقای دکتر محسن جواهریان و سرکار خانم دکتر پانته آ داودی فر در 15بهمن ماه 99 در مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه برگزار گردید.
اخبار