تاریخ : دوشنبه 21 تير 1400
کد 10

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه

رتبه علمی دکتر هومان مرادپور، عضو هیات علمی مرکز نجوم و اخترفیزیک دانشگاه مراغه ازاستادیاری به دانشياري ارتقا یافت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه مراغه؛ رتبه علمی دکتر هومان مرادپور، عضو هیات علمی  مرکز نجوم و اخترفیزیک دانشگاه مراغه از استادیاری به دانشياري ارتقا یافت. 
با کمال مسرت این ارتقا علمی را به استاد گرامی تبریک گفته و توفیق روز افزونشان را در کسب درجات بالاتر از درگاه ایزد منان مسئلت دارد.
اخبار