آرشیو

ارتقاء مرتبه علمی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک

ارتقاء مرتبه علمی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک

(88)

رتبه علمی دکتر محمود قلی پور، عضو هیأت علمی مرکز نجوم و اخترفیزیک دانشگاه مراغه از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت

شنبه 17 دي 1401
ارتقاء مرتبه علمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه

ارتقاء مرتبه علمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه

(23)

تست3

شنبه 17 دي 1401
حضور دکتر هومان مرادپور برای دومین سال متوالی در جمع 2 درصد دانشمندان برتر جهان

حضور دکتر هومان مرادپور برای دومین سال متوالی در جمع 2 درصد دانشمندان برتر جهان

(89)

دکتر هومان مرادپور عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه برای دومین سال متوالی در جمع 2 درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت

سه شنبه 1 آذر 1401
حضور عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک در جمع 2 درصد دانشمندان برتر جهان

حضور عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک در جمع 2 درصد دانشمندان برتر جهان

(230)

طبق آخرین ارزیابی انجام شده در دانشگاه استنفورد که براساس داده های پایگاه استنادی اسکوپوس موسسه الزویر صورت گرفته است، فهرست 2 درصد دانشمندان برتر دنیا منتشر شد.

دوشنبه 17 آبان 1400
حضور دانشگاه مراغه در جمع دانشگاههای برتر جهان

حضور دانشگاه مراغه در جمع دانشگاههای برتر جهان

(203)

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط موسسه رتبه بندی تایمز، دانشگاه مراغه با قرار گرفتن در بازه رتبه 1000-801 در جمع 58 دانشگاه ایرانی حاضر در میان دانشگاه‌های برتر دنیا قرار گرفته است. لازم به ذکر است که در بین 58 دانشگاه ایرانی، دانشگاه مراغه رتبه 24 ام را به خود اختصاص داده است.

دوشنبه 17 آبان 1400
 انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه مراغه به عنوان عضو اصلی اتحادیه بین المللی تاریخ و فلسفه علم و فناوری

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه مراغه به عنوان عضو اصلی اتحادیه بین المللی تاریخ و فلسفه علم و فناوری

(174)

دکتر سید محمد مظفری، دانشیار مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک دانشگاه مراغه بعنوان عضو اصلی اتحادیه بین المللی تاریخ و فلسفه علم و فناوری انتخاب گردید.

سه شنبه 4 آبان 1400
انتخاب ویژه نامه برتر مجله AHEP با سردبیری آقای دکتر هومان مرادپور

انتخاب ویژه نامه برتر مجله AHEP با سردبیری آقای دکتر هومان مرادپور

(236)

ویژه نامه پیشنهادشده توسط آقای دکتر هومان مرادپور، دانشیار مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه، در مجلهAdvances in High Energy Physics به عنوان ویژه نامه برتر انتخاب شد.

چهارشنبه 3 شهريور 1400
ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه

(191)

رتبه علمی دکتر هومان مرادپور، عضو هیات علمی مرکز نجوم و اخترفیزیک دانشگاه مراغه ازاستادیاری به دانشياري ارتقا یافت.

دوشنبه 21 تير 1400
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

(235)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای علی طالبی با عنوان بررسی ناپایداریهای امواج راسبی در دیسکهای پیش سیاره ای

شنبه 25 بهمن 1399
پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه در سال 1399

پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه در سال 1399

(140)

انتخاب دکتر قلی پور به عنوان پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه در سال 1399

چهارشنبه 26 آذر 1399
اخبار