مدیریت کتابخانه و اطلاع رسانی

ندا یزدان خواه
سمت: کارشناس رایانه
ایمیل: computer@riaam.ac.ir
تلفن: 04137413068 داخلی 340