رتبه مرکز (ISC)
رتبه مرکز در RANKING WEB
رتبه مرکز

ارتقاء مرتبه علمی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک

1401/10/17
1401/09/01
1400/08/17

حضور دانشگاه مراغه در جمع دانشگاههای برتر جهان

1400/08/17

انتخاب ویژه نامه برتر مجله AHEP با سردبیری آقای دکتر هومان مرادپور

1400/06/03

  آخرین اطلاعیه ها و رویدادها

  ارتقاء مرتبه علمی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک

  1401/10/17

  حضور دکتر هومان مرادپور برای دومین سال متوالی در جمع 2 درصد دانشمندان برتر جهان

  1401/09/01

  حضور عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک در جمع 2 درصد دانشمندان برتر جهان

  1400/08/17

  حضور دانشگاه مراغه در جمع دانشگاههای برتر جهان

  1400/08/17

  انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه مراغه به عنوان عضو اصلی اتحادیه بین المللی تاریخ و فلسفه علم ...

  1400/08/04

  انتخاب ویژه نامه برتر مجله AHEP با سردبیری آقای دکتر هومان مرادپور

  1400/06/03